Our Location

Thank you for visited our website

Address

7 ปรีดีพนมยงค์ 27 ถนนสุขุมวิท 71
แขวงคลองตัน เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
10110
Service Center : 091 225 9308

Phone

02 392 6868

Fax

02 392 6868

มาตรฐานผู้รับเหมาที่ดี (ไม่ทิ้งงาน)

มาตรฐานผู้รับเหมาที่ดี (ไม่ทิ้งงาน)
Jul
13
  • Posted by: admin
  • Date: 2014-07-13
  • In:  Knowledge
  • 0 comments

ทุกวันนี้ ปัญหาขาดแคลน ผู้รับเหมา ที่ดีนั้นมีค่อนข้างมาก ปัญหาหนึ่ง ที่ลูกค้าเจอกันเยอะ นั้น คือ โดน ผู้รับเหมาทิ้งงาน ปัจจุบัน ทาง บริษัท เอเบอตั้น ครีเอท จำกัด ก็มี ทีมช่างเฉพาะทางที่ได้มาตรฐานฝีมือช่างรวมทั้งเป็นช่างที่มีความสามารถเฉพาะทางเป็นพิเศษในแต่ละหมวดช่าง (งานช่างพื้นฐาน) เป็นของตัวเอง แต่ ก็ยังมี ผู้รับเหมา เข้ามาสมัคร ร่วมงานกับเราก็ค่อนข้างเยอะ เพราะฉะนั้น ทางเราก็มีโอกาสเจอ ผู้รับเหมา รับสร้างบ้านหลายรูปแบบ หลายคนเป็น ช่างที่รู้จริงมีประสบการณ์ ความรู้ และจรรยาบรรณ นั่นหมายถึง ผู้รับเหมา ที่มีความรักในการประกอบวิชาชีพ ไม่ดูถูกอาชีพของตัวเอง ในปัจจุบัน แวดวงการก่อสร้าง และ งานตกแต่งภายในเท่าที่ทางเราได้วิเคราะห์มานั้นเข้าขั้นวิกฤตมากๆ คือ ปัญหาการที่ ลูกค้าหลายราย โดน ผู้รับเหมาทิ้งงาน อันเกิดจาก ผู้รับเหมา ประเภท “ไม่รู้จริง” เสียเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งมีสาเหตุดังต่อไปนี้

1. ขาดจรรยาบรรณในวิชาชีพ

ปัญหาการ “ทิ้งงาน” ของ ผู้รับเหมา ขาดความรับผิดชอบ ไม่ว่าจะเป็น การขอเบิกเงินในแต่ละงวดเพิ่มยังนู้นอย่างนี้ เบิกแล้วเบิกอีก แล้วอ้างว่าวัสดุแพงขึ้นบ้างล่ะ จ่ายค่าแรงบ้างล่ะ หรือ ลาหยุด บ่อยๆ โดยอ้าง เจ็บไข้ ได้ป่วย ลูกน้องไม่มี สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นปัญหาอันเกิดจากการขาดจรรยาบรรณ ความรับผิดชอบและอุดมคติของคนทั้งสิ้น

2. การเปลี่ยนสายงานอาชีพ

ปัญหานี้เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ทุกวันนี้เริ่ม จะหาช่าง ยากขึ้นทุกทีเพราะ ทุกคนอยากมุ่งหวังทำงานสบายๆในห้องแอร์เย็นๆหรือไม่ก็อาจเกิดจะการดูถูกดูแคลนจากคนบางกลุ่ม เช่น ลูกค้า นายจ้างจนทำให้ไม่อยากทำอาชีพอีกต่อไป สิ่งเหล่านี้เป็นสาเหตุให้คนในแวดวงการก่อสร้างหายไป

3. ขาดการอบรมอย่างต่อเนื่อง

การอบรม เป็นการส่งเสริม พัฒนาด้านความรู้ในสิ่งใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็น วัสดุก่อสร้างใหม่ๆ วิธีการก่อสร้างใหม่ๆ หรือแม้แต่ การอบรม ในสายวิชาชีพการ ก่อสร้างและตกแต่งภายในที่ทันสมัย จนทำให้เกิดปัญหาที่เรียกว่า “ไม่รู้จริง” ตามมา ผู้รับเหมา ที่มีความรู้ความเข้าใจในรูปแบบการก่อสร้างสมัยใหม่ก็เริ่มน้อยลงทุกที ขาดการพัฒนาทักษะ ขาดมุมมองการก่อสร้างที่ดีที่สุด อาศัยเพียงประสบการณ์และการเล่าต่อกันฟัง ซึ่งทำให้ระบบฝีมือและแรงงานไม่ยั่งยืน ขาดความต่อเนื่อง สร้างปัญหาซ้ำแล้วซ้ำเล่า ซึ่งการอบรมควรประกอบไปด้วยเนื้อหา เช่น ด้านของจรรยาบรรณในวิชาชีพ เนื้อหาด้านเทคโนโลยีการก่อสร้างปัจจุบัน เนื้อหาการใช้เครื่องไม้เครื่องมือสมัยใหม่ รวมไปถึงการใช้วัสดุที่ถูกต้องและขั้นตอนการทำงานอย่างเป็นระบบ

4. ขาดการมุ่งมั่นพัฒนาด้วยความรักในอาชีพ

สิ่งหนึ่งที่ ผู้รับเหมา ควรมีคือการมุ่งพัฒนาในสายวิชาชีพของตนอยู่เรื่อยๆ ไม่ดูถูกดูแคลนว่าเป็นอาชีพที่ลำบาก ตากแดดตากฝน ไม่มองอาชีพในแง่ลบอยู่ตลอดเวลา ขาดความรักในอาชีพจนทำงานอย่างไม่มีความสุข งานฝีมือจึงออกมาไม่ดี ดังนั้นจึงต้องสร้างความมุ่งมั่นในอาชีพช่างให้เกิด มิฉะนั้นปัญหาแรงงานต่างด้าวทั้งมีฝีมือและไร้ฝีมือก็เกิดขึ้น

 

สาเหตุปัญหาของ ผู้รับเหมา ที่ไม่รู้จริง ส่งไปถึงปัญหา ผู้รับเหมาทิ้งงาน ตามปัจจัยดังกล่าว ทาง บริษัท เอเบอตั้น ครีเอท จำกัด ได้เล็งเห็นปัญหาที่จะเกิดขึ้น ดังนั้น ผู้รับเหมา ที่มาขอร่วมงานกับเรา ต้อง ผ่านการอบรม ให้ได้มาตรฐานฝีมือช่าง รวมไปถึงการพัฒนา ในสายงานอาชีพเพื่อมุ่งพัฒนาให้เกิดความก้าวไกลในสายงานและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอรักในสายงานอาชีพ จนทำให้บริษัท เอเบอตั้น ครีเอท เป็นบริษัทฯ ที่ ได้มาตรฐานฝีมือช่าง และเป็นบริษัท ที่ไม่เคยทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็น งานด้าน ก่อสร้าง ต่อเติม หรือตกแต่งภายใน

Comments (0)

Comments are closed.