Our Location

Thank you for visited our website

Address

7 ปรีดีพนมยงค์ 27 ถนนสุขุมวิท 71
แขวงคลองตัน เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
10110
Service Center : 091 225 9308

Phone

02 392 6868

Fax

02 392 6868

รู้ซักนิด…ก่อนจะโดนผู้รับเหมาทิ้งงาน

รู้ซักนิด...ก่อนจะโดนผู้รับเหมาทิ้งงาน
Jul
19
  • Posted by: admin
  • Date: 2014-07-19
  • In:  Knowledge
  • 0 comments

 

                        เนื่องจากมีลูกค้าหลายต่อหลายท่านติดต่อเข้ามาขอคำปรึกษาบ้างหรือขอให้เข้ามาเก็บงานค้างจาก ผู้รับเหมา เดิมที่มาทำแล้วทิ้งงานบ้าง ทางเรายินดีให้คำปรึกษาและรับเก็บงานค้างจาก ผู้รับเหมา เดิมที่ทิ้งงานไป แต่ก็มีลูกค้าบางกลุ่มที่ติดต่อเข้ามาขอคำปรึกษา แต่บางครั้งทางเราก็ไม่สามารถให้คำปรึกษาได้เต็มที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคำถามที่ทางเรา มีปัญหาและหนักใจมากที่สุดที่จะตอบก็คือ โดน ผู้รับเหมา เดิมทิ้งงานไปแล้ว ควรทำอย่างไรกับ ผู้รับเหมา เดิมที่ทิ้งงานดี หรือ มา ปรึกษา ว่าควร จะทำอย่างไร กับ ผู้รับเหมา เดิม ที่ทิ้งงานได้บ้าง จะฟ้องเรียกค่าเสียหายได้หรือเปล่า ทางบริษัทของเราก็พยายามอธิบายในเรื่องของขอบเขตของงานบริษัทของเราว่าคงจะไม่สามารถช่วยในแง่ของกฎหมายได้ ทางที่ดีที่สุดควรจะปรึกษาทนายความมากกว่าในเรื่องดังกล่าว

บริษัทของเรา เป็นบริษัท ตกแต่งภายใน และ รับเหมาต่อเติม โดยมีประสบการณ์ในวงการนี้ค่อนข้างยาวนาน จึงพอจะแนะนำ เทคนิคของ ผู้รับเหมา ที่มักจะทิ้งงาน ไว้ให้กับผู้ที่มาขอรับคำปรึกษาได้บ้าง ดังนี้ ผู้รับเหมา ที่มักจะทิ้งงาน ส่วนมากจะทิ้งงานเพราะงานที่เหลืออยู่นั้นไม่คุ้มกับเงินที่คงค้างอยู่ อาจจะเป็นเพราะเกิดจากการประมาณราคาเบื้องต้นผิด หรือ อาจจะถูกกดราคาจากลูกค้าจนเกินควรแต่อยากได้งานเพราะต้องการนำเงินไปใช้จ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ของ ผู้รับเหมา หรือ อาจจะถูกท่านเจ้าของบ้านเอาเปรียบในเรื่องการทำงาน หรือ อาจจะ เพราะ ผู้รับเหมา นั้นตั้งใจที่จะหนีตั้งแต่ต้นแล้ว โดยทำงาน เพื่อรับเงินตามงวดแรกๆ จนเมื่อมาถึงงวดท้ายที่เหลือ เงินที่ได้มีน้อยหรือเหลือไม่มาก ก็จะทิ้งงาน หนีไปรับงานอื่นต่อไป

ดังนั้นทางบริษัทจึงสรุปสิ่งที่เจ้าของบ้านควรพิจารณาและเตรียมการก่อนที่จะเลือก ผู้รับเหมา มาทำงานดังนี้

– การเลือก ผู้รับเหมา สิ่งนี้เป็นสิ่งจำเป็น ดังที่กล่าวไว้ใน “ รู้ทันผู้รับเหมา ก่อนโดนผู้รับเหมาโกง ” ว่า “ถูกและดี ไม่มีในโลก” อย่าพึ่งเชื่อและเลือกเพียงเพราะแค่ราคาที่ ผู้รับเหมา เสนอมานั้นต่ำมาก เพราะ ผู้รับเหมา บางรายตั้งใจเสนอราคาของงานให้ต่ำกว่าความเป็นจริง โดยให้เหตุผลต่างๆ นานา ให้เชื่อใจเพื่อให้ได้งาน แต่ส่วนมากก็มักจะขอเบิกเงินเกินเนื้องานในช่วงต้นๆ เพื่อที่จะทิ้งงานเมื่อเห็นว่าเหลือไม่มาก

– การจ่ายงวดของงาน ท่านเจ้าของบ้านควรรู้ไว้ซักนิด ว่างานแต่ละส่วนมีค่าประมาณเท่าไหร่ การจ่ายเงินตามหลักการควรจ่ายให้ใกล้เคียงกับเนื้องานจริง

– เจ้าของบ้านต้องระบุให้ชัดเจนทุกครั้งว่าต้องการทำอะไรบ้างถ้าสรุปออกมาเป็นแบบที่สามารถเห็นได้รอบด้านก็จะดี หากเป็นการต่อเติมต้องมีแบบงานทุกส่วน ตั้งแต่แบบสถาปัตยกรรม, โครงสร้าง และระบบ รวมถึงรายการประกอบแบบ, รายละเอียดของวัสดุที่จะใช้ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง เช่น ผู้รับเหมา รับงาน รวมทั้งค่าวัสดุและค่าแรง อะไรรวมและไม่รวม คุยกันให้เข้าใจ และเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร และลงชื่อทั้ง 2 ฝ่าย

– สัญญาระหว่างท่านเจ้าของบ้านกับ ผู้รับเหมา ควรทำทุกครั้งไม่ว่างานนั้นจะเล็กหรือใหญ่ ในสัญญาต้องระบุรายละเอียดต่างๆ ให้ชัดเจน และไม่ว่าสัญญาฉบับนั้นจะเป็นท่านเจ้าของบ้านหรือ ผู้รับเหมา เป็นผู้จัดทำ ทั้งสองฝ่ายควรตรวจดู และอ่านให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนที่จะเซ็น

สรุปส่งท้าย    เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น ท่านเจ้าของบ้านควรเห็นอกเห็นใจ ผู้รับเหมา เอื้อเฟื้อต่อคนงาน หาขนม หาน้ำมาเลี้ยงบ้าง เพื่อซื้อใจกัน เพื่อให้งานที่ทำมั่นคง สวยงามตามที่ท่านเจ้าของบ้านต้องการ และที่สำคัญ ท่านเจ้าของบ้าน ควรเข้าใจวิธีการทำงานก่อสร้าง ซึ่งทำด้วยมือคน จะให้สวยงาม เรียบร้อย เหมือนเป็นของที่ผลิตจากโรงงานนั้นไม่ได้..ส่วนในแง่มุมของ ผู้รับเหมา อย่าง   บริษัท เอเบอตั้น ครีเอท จำกัด เมื่อตกลงรับงานใดแล้วก็จะตั้งใจทำอย่างเต็มที่ อาจมีอุปสรรคปัญหาเกิดขึ้นบ้าง ทางเราก็จะแก้ไขให้ปัญหานั้นผ่านไปได้ด้วยดี และที่สำคัญต้องยืนอยู่บนพื้นฐานความพอใจของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญที่สุด

Comments (0)

Comments are closed.