Our Location

Thank you for visited our website

Address

7 ปรีดีพนมยงค์ 27 ถนนสุขุมวิท 71
แขวงคลองตัน เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
10110
Service Center : 091 225 9308

Phone

02 392 6868

Fax

02 392 6868

“มารู้จัก คาน กันครับ”

"มารู้จัก คาน กันครับ"
Oct
30
  • Posted by: admin
  • Date: 2014-10-30
  • In:  Knowledge
  • 0 comments

 
คานอาจทำด้วยไม้ เหล็ก คอนกรีตเสริมเหล็ก หรือคอนกรีตเสริมลวดอัดแรง ขึ้นอยู่กับปัจจัยหรือเหตุผลหลายประการเช่น ช่วงความยาว (Span) น้ำหนักบรรทุกหรือแรงที่กระทำต่อคาน ความประหยัดหรือเหตุผลทางสถาปัตยกรรมที่ต้องการแสดงเนื้อวัสดุให้แสดงเป็นรูปลักษณ์ของอาคาร สามารถแบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้

 

1.) คานไม้ มักใช้ประกอบกับระบบพื้นและตงไม้ โดยสมัยโบราณ ตัวคานมักจะวางฝากอยู่กับเสาไม้ ยึดด้วยลิ่มหรือบากไม้ให้เข้ามุมกัน ปัจจุบันอาจใช้ตะปู ยึดด้วยสลักเกลียว แหวน หรืออุปกรณ์อื่นๆ โดยคานจะรองรับตง (Joist) และตงรองรับพื้นไม้กระดานตามลำดับ คานไม้อาจวาง หรือฝากกับเสาคอนกรีต หรือเสาเหล็กก็ได้

 

2.) คานเหล็ก นิยมใช้ในอาคารขนาดใหญ่ หรืออาคารที่ต้องการลดระยะเวลาก่อสร้าง หรือต้องการให้โครงสร้างโดยรวมมีน้ำหนักเบากว่าใช้คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่นิยมใช้กับอาคารขนาดเล็ก เพราะราคาจะค่อนข้างแพง อีกทั้งต้องออกแบบจุดต่ออย่างพิถีพิถันให้มั่นคงแข็งแรง รวมถึงต้องมีระบบการป้องกันอัคคีภัยที่ดี คานเหล็กอาจใช้ประกอบกับเสาเหล็กหรือเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก และใช้รองรับพื้นเหล็ก พื้นคอนกรีต หรือระบบพื้นไม้ก็ได้
 

 

3.) คานคอนกรีตเสริมเหล็ก ส่วนใหญ่หล่อในที่ โดยยื่นเหล็กเสริมเข้าไปในเสาคอนกรีตเพื่อยึดหรือถ่ายน้ำหนัก โดยทั่วไปเราจะไม่ใช้คานคอนกรีตเสริมเหล็กกับเสาเหล็กหรือเสาไม้ เนื่องจากเชื่อมต่อหรือยึดติดกันได้ยาก ดังนั้นคานคอนกรีตเสริมเหล็กมักใช้ร่วมกับเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก และสามารถใช้ร่วมกับระบบพื้นได้แทบทุกชนิด

 

4.) คานคอนกรีตอัดแรง มีหลักการคล้ายคลึงกับคานคอนกรีตเสริมเหล็ก แต่เสริมลวดอัดแรง (Prestressing wire or tendon) ทำให้มีกำลังต้านทานแรงดัดมากขึ้น จึงเหมาะกับโครงสร้างขนาดใหญ่ เช่น คานสะพาน (Girder)
 

 

 

นอกจากที่ได้กล่าวมาแล้ว ยังมีคานประกอบ (Composite beam) ซึ่งใช้วัสดุมากกว่าชนิดเดียว เช่น เหล็กรูปพรรณกับคอนกรีต เหล็กกับไม้ เป็นต้น

ที่มา : somchaimom.wordpress.com
ภาพ : kuuapirak.blogspot.com

Comments (0)

Comments are closed.